با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار http://shabestan.getnews.ir/rss
RSS صفحه اصلی http://shabestan.getnews.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
RSS سرویس آدرس RSS
آرشیو باکس http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/54
x باکس 1 http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/3
صفحه اصلی 1 http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/55
متفرقه http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/1
قرآن و معارف http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/2
قرآن و معارف > فعالیت های قرآنی http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/37
سیاست http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/53
مسجد و فهما http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/31
مسجد و فهما > مسجد http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/32
مسجد و فهما > کانون های فهما http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/35
فرهنگ و هنر http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/28
بین الملل http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/36
جامعه http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/14
اقتصاد http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/13
استانها http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/57
استانها > آذربایجان شرقی http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/60
استانها > آذربایجان غربی http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/61
استانها > اردبیل http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/62
استانها > اصفهان http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/59
استانها > البرز http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/63
استانها > ایلام http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/64
استانها > بوشهر http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/65
استانها > تهران http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/69
استانها > چهار محال و بختیاری http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/70
استانها > خراسان جنوبی http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/71
استانها > خراسان رضوی http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/58
استانها > خراسان شمالی http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/66
استانها > خوزستان http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/67
استانها > زنجان http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/68
استانها > سمنان http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/72
استانها > سیستان و بلوچستان http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/73
استانها > فارس http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/74
استانها > قزوین http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/75
استانها > قم http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/76
استانها > کردستان http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/77
استانها > کرمان http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/78
استانها > جنوب کرمان http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/79
استانها > کرمانشاه http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/80
استانها > کهگیلویه و بویر احمد http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/81
استانها > گلستان http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/82
استانها > گیلان http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/83
استانها > لرستان http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/84
استانها > مازندران http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/85
استانها > مرکزی http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/86
استانها > هرمزگان http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/87
استانها > همدان http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/88
استانها > یزد http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/89
چند رسانه ای http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/33
چند رسانه ای > فیلم http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/56
عکس http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/16
عکس > گزارش تصویری مستند http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/93
عکس > عکس خبری http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/94
فیلم http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/17
نفت و انرژی http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/25