با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار http://shabestan.getnews.ir/rss
RSS صفحه اصلی http://shabestan.getnews.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
RSS سرویس آدرس RSS
آرشیو باکس http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/54
آرشیو باکس > x باکس 3 http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/37
x باکس 1 http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/3
صفحه اصلی 1 http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/55
متفرقه http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/1
مسجد و فهما http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/31
مسجد و فهما > مسجد http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/32
مسجد و فهما > فهما http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/35
قرآن و معارف http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/2
بین الملل http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/36
سیاست http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/53
اقتصاد http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/13
اجتماع http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/14
اشتغال http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/20
فرهنگ و هنر http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/28
چند رسانه ای http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/33
چند رسانه ای > فیلم http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/56
عکس http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/16
فیلم http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/17
نفت و انرژی http://shabestan.getnews.ir/rss/tp/25